Thứ Sáu, 04/08/2017

031213232637

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
36.385.680.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 36.385.680.000đ
Giải nhất OOOOO 62 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 3085 300.000đ
Giải ba OOO 48928 30.000đ