Thứ Tư, 04/07/2018

020327283443

GIÁ TRỊ JACKPOT
17.914.040.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 17.914.040.000đ
Giải nhất OOOOO 27 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 953 300.000đ
Giải ba OOO 16535 30.000đ