Thứ Tư, 04/03/2020

010717243541

GIÁ TRỊ JACKPOT
39.345.173.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 39.345.173.500đ
Giải nhất OOOOO 32 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1209 300.000đ
Giải ba OOO 19063 30.000đ