Thứ Sáu, 04/01/2019

010814161922

GIÁ TRỊ JACKPOT
29.906.609.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 29.906.609.000đ
Giải nhất OOOOO 16 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1041 300.000đ
Giải ba OOO 17173 30.000đ