Thứ Tư, 04/01/2017

041925272931

GIÁ TRỊ JACKPOT
20.148.356.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 20.148.356.500đ
Giải nhất OOOOO 95 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 5251 300.000đ
Giải ba OOO 87141 30.000đ