Thứ Sáu, 03/11/2017

071720222944

GIÁ TRỊ JACKPOT
33.963.663.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 33.963.663.500đ
Giải nhất OOOOO 29 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1623 300.000đ
Giải ba OOO 27659 30.000đ