Thứ Tư, 03/10/2018

061219212545

GIÁ TRỊ JACKPOT
52.932.632.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 52.932.632.500đ
Giải nhất OOOOO 36 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1718 300.000đ
Giải ba OOO 24705 30.000đ