Thứ Sáu, 03/08/2018

030810242728

GIÁ TRỊ JACKPOT
26.281.515.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 26.281.515.500đ
Giải nhất OOOOO 28 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1350 300.000đ
Giải ba OOO 20495 30.000đ