Thứ Tư, 03/08/2016

071025272940

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.791.342.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 15.791.342.500đ
Giải nhất OOOOO 12 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 496 300.000đ
Giải ba OOO 7254 30.000đ