Thứ Tư, 03/07/2019

020725293945

GIÁ TRỊ JACKPOT
24.476.352.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 24.476.352.500đ
Giải nhất OOOOO 21 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 971 300.000đ
Giải ba OOO 15357 30.000đ