Chủ Nhật, 03/06/2018

182024404245

GIÁ TRỊ JACKPOT
19.111.078.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 19.111.078.500đ
Giải nhất OOOOO 27 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1190 300.000đ
Giải ba OOO 18436 30.000đ