Thứ Sáu, 03/05/2019

010614313544

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
20.603.254.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 20.603.254.000đ
Giải nhất OOOOO 18 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 742 300.000đ
Giải ba OOO 13289 30.000đ