Thứ Tư, 03/05/2017

031920212545

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.671.443.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 14.671.443.000đ
Giải nhất OOOOO 41 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1699 300.000đ
Giải ba OOO 28842 30.000đ