Chủ Nhật, 03/03/2019

011317203045

GIÁ TRỊ JACKPOT
20.020.723.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 20.020.723.000đ
Giải nhất OOOOO 12 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 877 300.000đ
Giải ba OOO 14886 30.000đ