Thứ Sáu, 03/03/2017

020413222341

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.908.249.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 15.908.249.000đ
Giải nhất OOOOO 56 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2380 300.000đ
Giải ba OOO 39367 30.000đ