Thứ Sáu, 03/02/2017

081731323339

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
22.224.383.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 22.224.383.000đ
Giải nhất OOOOO 78 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 3313 300.000đ
Giải ba OOO 55942 30.000đ