Chủ Nhật, 03/01/2021

043134364043

GIÁ TRỊ JACKPOT
13.599.620.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 13.599.620.500đ
Giải nhất OOOOO 12 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 869 300.000đ
Giải ba OOO 13666 30.000đ