Thứ Sáu, 03/01/2020

011517263244

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.655.615.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 14.655.615.000đ
Giải nhất OOOOO 19 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 767 300.000đ
Giải ba OOO 13611 30.000đ
In vé dò 1/1
In vé dò 4/1