Thứ Tư, 03/01/2018

081419303335

GIÁ TRỊ JACKPOT
17.039.845.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 17.039.845.000đ
Giải nhất OOOOO 29 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1617 300.000đ
Giải ba OOO 26100 30.000đ