Thứ Sáu, 02/12/2016

172633343742

GIÁ TRỊ JACKPOT
34.053.459.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 34.053.459.000đ
Giải nhất OOOOO 95 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 4740 300.000đ
Giải ba OOO 78792 30.000đ