Thứ Sáu, 02/11/2018

040611182425

GIÁ TRỊ JACKPOT
29.460.748.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 29.460.748.500đ
Giải nhất OOOOO 27 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1217 300.000đ
Giải ba OOO 19837 30.000đ