Thứ Tư, 02/11/2016

030508101322

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
64.808.542.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 64.808.542.500đ
Giải nhất OOOOO 79 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 4255 300.000đ
Giải ba OOO 66894 30.000đ