Thứ Sáu, 02/10/2020

091121313237

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.499.943.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 15.499.943.500đ
Giải nhất OOOOO 10 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 629 300.000đ
Giải ba OOO 11077 30.000đ