Thứ Tư, 02/10/2019

020607252841

GIÁ TRỊ JACKPOT
17.753.510.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 17.753.510.000đ
Giải nhất OOOOO 16 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 794 300.000đ
Giải ba OOO 13566 30.000đ