Chủ Nhật, 02/08/2020

060912174142

GIÁ TRỊ JACKPOT
60.108.410.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 60.108.410.500đ
Giải nhất OOOOO 18 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1241 300.000đ
Giải ba OOO 22805 30.000đ