Thứ Sáu, 02/08/2019

111820222526

GIÁ TRỊ JACKPOT
23.471.032.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 23.471.032.000đ
Giải nhất OOOOO 22 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1.012 300.000đ
Giải ba OOO 15.433 30.000đ