Thứ Tư, 02/08/2017

071017262843

GIÁ TRỊ JACKPOT
31.526.653.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 31.526.653.500đ
Giải nhất OOOOO 84 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 3137 300.000đ
Giải ba OOO 51265 30.000đ