Thứ Sáu, 02/06/2017

051316323941

GIÁ TRỊ JACKPOT
26.998.153.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 26.998.153.000đ
Giải nhất OOOOO 65 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2498 300.000đ
Giải ba OOO 40557 30.000đ