Thứ Tư, 02/05/2018

101122293740

GIÁ TRỊ JACKPOT
13.991.781.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 13.991.781.000đ
Giải nhất OOOOO 22 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1186 300.000đ
Giải ba OOO 18563 30.000đ