Chủ Nhật, 02/04/2017

030507122733

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
27.757.861.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 27.757.861.500đ
Giải nhất OOOOO 76 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 3468 300.000đ
Giải ba OOO 53130 30.000đ