Thứ Sáu, 02/03/2018

030715274145

GIÁ TRỊ JACKPOT
44.207.793.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 44.207.793.500đ
Giải nhất OOOOO 79 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2809 300.000đ
Giải ba OOO 40900 30.000đ