Thứ Sáu, 02/02/2018

020714284245

GIÁ TRỊ JACKPOT
19.227.076.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 19.227.076.000đ
Giải nhất OOOOO 47 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1863 300.000đ
Giải ba OOO 29353 30.000đ