Chủ Nhật, 01/12/2019

031416273135

GIÁ TRỊ JACKPOT
25.377.089.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 25.377.089.500đ
Giải nhất OOOOO 15 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 848 300.000đ
Giải ba OOO 14632 30.000đ