Chủ Nhật, 01/11/2020

062127303244

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.227.119.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 15.227.119.000đ
Giải nhất OOOOO 19 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 684 300.000đ
Giải ba OOO 11520 30.000đ