Thứ Sáu, 01/11/2019

061120303740

GIÁ TRỊ JACKPOT
23.289.402.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 23.289.402.000đ
Giải nhất OOOOO 12 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 847 300.000đ
Giải ba OOO 14003 30.000đ