Thứ Tư, 01/11/2017

041225394244

GIÁ TRỊ JACKPOT
28.523.607.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 28.523.607.000đ
Giải nhất OOOOO 41 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1776 300.000đ
Giải ba OOO 29321 30.000đ