Thứ Sáu, 01/09/2017

091013192341

GIÁ TRỊ JACKPOT
24.806.172.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 24.806.172.500đ
Giải nhất OOOOO 39 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2047 300.000đ
Giải ba OOO 32397 30.000đ