Thứ Tư, 01/08/2018

050629303738

GIÁ TRỊ JACKPOT
24.731.858.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 24.731.858.000đ
Giải nhất OOOOO 24 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 957 300.000đ
Giải ba OOO 17735 30.000đ