Thứ Tư, 01/07/2020

101314263233

GIÁ TRỊ JACKPOT
18.717.334.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 18.717.334.500đ
Giải nhất OOOOO 11 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 729 300.000đ
Giải ba OOO 14071 30.000đ