Thứ Sáu, 01/06/2018

061419384344

GIÁ TRỊ JACKPOT
17.365.309.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 17.365.309.000đ
Giải nhất OOOOO 29 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1105 300.000đ
Giải ba OOO 18230 30.000đ