Thứ Sáu, 01/03/2019

152329313843

GIÁ TRỊ JACKPOT
18.395.685.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 18.395.685.000đ
Giải nhất OOOOO 17 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 909 300.000đ
Giải ba OOO 14393 30.000đ