Thứ Tư, 01/03/2017

030426303544

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
41.241.151.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 41.241.151.500đ
Giải nhất OOOOO 71 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 3348 300.000đ
Giải ba OOO 58591 30.000đ