Thứ Tư, 01/02/2017

021011182233

GIÁ TRỊ JACKPOT
16.621.416.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 16.621.416.500đ
Giải nhất OOOOO 75 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 3383 300.000đ
Giải ba OOO 52194 30.000đ