Chủ Nhật, 01/01/2017

091824333639

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
48.794.185.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 48.794.185.000đ
Giải nhất OOOOO 158 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 6287 300.000đ
Giải ba OOO 93921 30.000đ