Thứ Bảy, 29/12/2018

Giải nhất 5398 15 Triệu
Giải nhì 0349
8896
6.5 Triệu
Giải ba 2945
6195
8870
3 Triệu
Giải kk 1 398 1 Triệu
Giải kk 2 98 100 Ngàn