Thứ Bảy, 29/04/2017

Giải nhất 6196 15 Triệu
Giải nhì 0782
2051
6.5 Triệu
Giải ba 5510
6473
9943
3 Triệu
Giải kk 1 196 1 Triệu
Giải kk 2 96 100 Ngàn