Thứ Bảy, 27/10/2018

Giải nhất 2379 15 Triệu
Giải nhì 8602
4008
6.5 Triệu
Giải ba 5087
4482
3151
3 Triệu
Giải kk 1 379 1 Triệu
Giải kk 2 79 100 Ngàn