Thứ Bảy, 26/11/2016

Giải nhất 0997 15 Triệu
Giải nhì 5756
0768
6.5 Triệu
Giải ba 3593
8990
8086
3 Triệu
Giải kk 1 997 1 Triệu
Giải kk 2 97 100 Ngàn