Thứ Năm, 26/01/2017

Giải nhất 5376 15 Triệu
Giải nhì 2057
1190
6.5 Triệu
Giải ba 7877
3509
4693
3 Triệu
Giải kk 1 376 1 Triệu
Giải kk 2 76 100 Ngàn