Thứ Năm, 25/05/2017

Giải nhất 4000 15 Triệu
Giải nhì 0986
8497
6.5 Triệu
Giải ba 8680
0490
6703
3 Triệu
Giải kk 1 000 1 Triệu
Giải kk 2 00 100 Ngàn